Un colectiv tânăr, cu o solidă pregătire profesională , experimentat şi motivat de realizările obţinute pînă în prezent şi de perspectivele ce se întrevăd în direcţia dezvoltării firmei.

Noi suntem echipa unită, ambiţioasă, orientată mereu spre tehnicitate şi nou, care vine în sprijinul dumneavoastră pe domeniul instalaţiilor: sanitare, de încălzire, climatizare şi electrice.

Firmă autorizată:

 - ANRE tip EDI (destinată execuţiei, verificării şi reviziei instalaţiilor de utilizarea a gazelor naturale având regimul de presiune de lucru ≤ 6 bar).

 

- ISCIR tip CR4  Instalare, montare, reparare şi întreţinere verificări tehnice în utilizare la cazane Pmax. ≤ 400 kW

-ANRE: Instalarea, verificarea şi autorizarea instalaţiilor de gaz;
-ISCIR: Autorizarea funcţionării cazanelor pe combustibil solid şi gaz pînă la 400 kW;
-Servicii de proiectare;
-Servicii de consultanţă;
-Montaj şi punere în funcţiune în domeniul instalaţiilor:
Gaz;
Sanitare;
Încălzire clasică sau prin suprafeţe radiante;
Climatizare/ Ventilaţie;
Neconvenţionale (pompe de căldură, panouri solare, fotovoltaice, etc.);
Automatizări/ Electrice;De irigaţii.
-Furnizare de materiale şi echipamente pentru domeniile de activitate acoperite;
-Service garanţie şi post- garanţie instalaţii;
-Sevice autorizat/ mentananţă pompe, hidrofoare GRUNDFOS;
-Întreţinere/ mentenanţă instalaţii;

 

-Servicii de RSVTI.
-Suntem o echipă bine pregătită tehnic, tânără şi dimanică;
-Dotările tehnico- materiale (parcul auto, sculele şi dispozitive specifice de ultimă generaţie) sunt elemente care ne ajută ne atingem dezideratele;
-Autorizările  ANRE- electric, ANRE- gaz, ISCIR;
-Service autorizat GRUNDFOS;
-Calitatea materialelor, echipamentelor şi a serviciilor oferite;

 

-Seriozitatea şi profesionalismul ECHIPEI noastre
- devenim cea mai importantă companie din zona noastră, în furnizarea de soluţii tehnice, echipamente de calitate, execuţie, service şi mentenanţă în domeniul instalaţiilor;
-Serviciile noastre fie totdeauna la cel mai înalt nivel de calitate;
- oferim clienţilor noştri soluţii complete, elegante şi eficiente, care să corespundă nevoilor şi exigenţelor fiecăruia;

 

- oferim”proiecte la cheie în pachet complet cu serviciile de garanţie şi post-garanţie;