-ANRE: Instalarea, verificarea şi autorizarea instalaţiilor de gaz;
-ISCIR: Autorizarea funcţionării cazanelor pe combustibil solid şi gaz pînă la 400 kW;
-Servicii de proiectare;
-Servicii de consultanţă;
-Montaj şi punere în funcţiune în domeniul instalaţiilor:
Gaz;
Sanitare;
Încălzire clasică sau prin suprafeţe radiante;
Climatizare/ Ventilaţie;
Neconvenţionale (pompe de căldură, panouri solare, fotovoltaice, etc.);
Automatizări/ Electrice;De irigaţii.
-Furnizare de materiale şi echipamente pentru domeniile de activitate acoperite;
-Service garanţie şi post- garanţie instalaţii;
-Sevice autorizat/ mentananţă pompe, hidrofoare GRUNDFOS;
-Întreţinere/ mentenanţă instalaţii;

 

-Servicii de RSVTI.