Instalații apă:
racordare și lucrări mentenanță și întreținere rețele de apă,
instalare, verificare și întreținere stații de pompare,


Rețele canalizare:
lucrări de instalare și întreținere rețele de canalizare,
desfundare mecanică rețele canalizare de la 32mm până la 600mm,
desfundare cu jet de apă de la 32mm până la 300mm,
oinspecție video cu emițător de la 32mm până la 300mm,
posibilitatea elaborării unui raport cu constatarea inspecției video,
detector utilități, detecție cu precizie milimetrică a camerei de inspecție (ideală pentru localizarea eventualelor defecțiuni și / sau neconformități a rețelei de canalizare)
vidanjare ( societate parteneră);

 

Instalalarea și întreținerea sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor ( în curs de autorizare ISU):
instalarea și întreținerea instalațiilor de stingere a incendiilor,
instalarea și verificarea stațiilor de pompare 

 

Statii de pompare / pompe / hidrofoare:

Execuție, mentenanță, întreținere
Centru Service